معماری داخلی مسکونی سوبلکس

 

بروجرد، خیابان تختی

 

نمایی از سالن اصلی به سمت آشپزخانه
آشپزخانه وکیوم ممبران سفید به همراه دیتیل های چوبی
آشپزخانه وکیوم ممبران سفید به همراه دیتیل های چوبی
آشپزخانه وکیوم ممبران سفید به همراه دیتیل های چوبی
نمایی از بخش نهارخوری
جزیره در آشپزخانه وکیوم ممبران سفید به همراه دیتیل های چوبی
ورودی راه پله سوبلکس از پایین ترین سطح
راه پله سوبلکس چوبی و ورودی منزل
دید از ورودی به سالن اصلی
دید از سالن اصلی به راه پله
نمای زیرین پله گرد

 

© 2018 Sarnaghsh.ir All Rights Reserved.