فست فود مهتا 3

طراح: مهندس طیبه گودرزی

سبک طراحی: مدرن 

تهران، خیابان پاسداران

مساحت: 25 متر مربع
مدت زمان انجام پروژه: 2 ماه

طراحی و رندر اولیه
طراحی و رندر اولیه
فست فود مهتا 3
فست فود مهتا 3
فست فود مهتا 3 دیتیل
فست فود مهتا 3
فست فود مهتا 3
فست فود مهتا 3 دیتیل
فست فود مهتا 3 دیتیل
فست فود مهتا 3 دیتیل
فست فود مهتا 3
فست فود مهتا 3 دیتیل

© 2018 Sarnaghsh.ir All Rights Reserved.