واحد مارکتینگ شرکت داروسازی

طراح: مهندس طیبه گودرزی

سبک طراحی: مدرن پارامتریک و پویا

تهران، خیابان ولیعصر، ساختمان عاج

مساحت: 50 متر مربع
مدت زمان انجام پروژه: 10 روز

 

اتاق کازکنان
اتاق مدیریت مارکتینگ

 

 

© 2018 Sarnaghsh.ir All Rights Reserved.