کافه رستوران جحینا

طراح: مهندس طیبه گودرزی

سبک طراحی: نئوکلاسیک مراکشی

موقعیت مکانی: تهران، فلکه دوم صادقیه

مساحت: 200 متر مربع

مدت زمان انجام پروژه: 3 ماه

سالن اصلی
سالن مرکزی
سالن اصلی
وروری اصلی
اتاق VIP
اتاق VIP
دیتیل طاق های مجازی
دیتیل طاق مراکشی، ورودی آشپزخانه

© 2018 Sarnaghsh.ir All Rights Reserved.