ساختمان اداری تجاری کاشانک

 

طراح داخلی: مهندس هنگامه ساعی

سبک طراحی: مدرن

موقعیت مکانی: تهران، نیاوران، پورابتهاج

مساحت: 140 متر مربع در 7 طبقه

مدت زمان انجام پروژه: 4سال

 

نمای شمالی واحدهای اداری و ورودی رستوران
دید شب نمای شمالی واحدهای اداری و ورودی رستوران
اتاق مدیریت
اتاق کنفرانس
اتاق کنفرانس
میز منشی ها
بخش اداری کارکنان
پارکینگ واحدهای اداری
پارکینگ واحدهای اداری
پارکینگ واحدهای اداری
راه پله واحدهای داری
راه پله واحدهای داری
واحدهای اداری در حال ساخت
واحدهای اداری در حال ساخت
واحدهای اداری در حال ساخت
واحدهای اداری در حال ساخت
واحدهای اداری در حال ساخت

 

© 2018 Sarnaghsh.ir All Rights Reserved.