سلام برگر

 

طراح: مهندس طیبه گودرزی

سبک طراحی: مدرن 

موقعیت مکانی: تهران، دروس، بلوار شهرزاد

مساحت: 24 متر مربع

مدت زمان انجام پروژه: 25 روز

© 2018 Sarnaghsh.ir All Rights Reserved.