دفتر طراحی گروه معماری دست

 

طراح: مهندس حامد دبستانی

سبک طراحی: پارامتریک

موقعیت مکانی: تهران، خیابان حافظ

مساحت: 30 متر مربع

مدت زمان انجام پروژه: 1 ماه

دفتر طراحی گروه معماری دست
دفتر طراحی گروه معماری دست
دفتر طراحی گروه معماری دست
دفتر طراحی گروه معماری دست
دفتر طراحی گروه معماری دست
دفتر طراحی گروه معماری دست
دفتر طراحی گروه معماری دست
دفتر طراحی گروه معماری دست

© 2018 Sarnaghsh.ir All Rights Reserved.